Luchthavenregeling voor RPAS testcentrum op voormalig Vliegkamp Valkenburg

Datum besluit: 17 april 2018


De provincie heeft op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf een tijdelijke luchthavenregeling vastgesteld voor een testcentrum met drones op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Het bedrijfsleven en de gemeente Katwijk zien deze locatie hiervoor als zeer geschikt, vanwege de centrale ligging en beschikbare ruimte. De regeling wordt tijdelijk voor 5 jaar, en geldt voor drones tot 150 kg. De testzone is 500 x 500 meter groot en kan gedurende de jaren verschoven worden binnen het luchthavengebied, vanwege de start van woningbouw op een ander deel van het terrein. De luchthavenregeling kan pas gebruikt worden wanneer de gemeente Katwijk de omgevingsvergunning heeft verleend.

Type besluit: GS-vergadering