Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2017

Datum besluit: 17 april 2018


De Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2017 geeft inzicht in de ontwikkeling van de projecten uit het onderdeel ‘Aanleg van nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande infrastructuur’ van het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, met een netto provinciale bijdrage van minimaal €1 miljoen euro, over het afgelopen jaar. In 2017 is bij een ruime meerderheid van de projecten voortgang geboekt conform de geldende projectplanningen en binnen de afgesproken projectbudgetten. De voortgangsrapportage dient ter informatie voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, en ter verantwoording over de door Provinciale Staten vastgestelde middelen voor de grote infrastructurele projecten.

Type besluit: GS-vergadering