Subsidieregeling opruiming drugsafval 2018 met aangepaste openstelling

Datum besluit: 24 april 2018


In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval achtergelaten dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het gaat daarbij om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en ons leefmilieu in gevaar kunnen brengen. De veroorzaker van een drugsdumping is vaak niet te achterhalen. Hierdoor brengt het opruimen van drugsafval vaak een financiële last mee voor landeigenaren en overheden. Het Rijk stelt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 ieder jaar landelijk € 1 miljoen beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling, om die last te verlichten. Dit geld wordt verdeeld over de provincies, op basis van het aantal dumpingen. Voor 2018 is voor Zuid-Holland in totaal € 43.049 beschikbaar voor deze subsidieregeling. Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2017 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2018 een subsidieaanvraag indienen. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte opruimkosten. Mocht de situatie zich voordoen dat er in 2018 subsidiegelden onbenut blijven, is er een aanvullende aanvraagperiode opgenomen. De subsidieregeling wordt dan opengesteld vanaf 1 januari 2019 en de aanvragen worden behandeld op basis van datum van binnenkomst.

Type besluit: GS-vergadering