Brief aan Provinciale Staten over de voortgang van de Bestuurlijke afspraken Schieoevers gemeente Delft – provincie Zuid-Holland

Datum besluit: 11 december 2018


De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeente Delft aan de gebiedsontwikkeling Delft Schieoevers. Eerder dit jaar zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland. In een brief naar Provinciale Staten informeren we over de voorgang van deze bestuurlijke afspraken aan de Statenleden.

Type besluit: GS-vergadering