Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2019

Datum besluit: 11 december 2018Gedeputeerde Staten hebben het mandaatbesluit voor de provinciale organisatie voor 2019 geactualiseerd. Dit mandaatbesluit regelt wie namens Gedeputeerde Staten besluiten mogen nemen. De belangrijkste wijzigingen die ten opzichte van het voorafgaande mandaatbesluit zijn aangebracht betreffen met name systematische verbeteringen, verduidelijking van mandaten, het schrappen van inmiddels overbodige mandaten of het wederom invoegen van mandaten waarvan eerder gemeend werd dat deze overbodig waren.

Type besluit: GS-vergadering