Intentieverklaring zelfrijdende minibussen op en nabij ESA ESTEC terrein te Noordwijk

Datum besluit: 18 december 2018


Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland onderschrijven het belang en de ambitie om een proef met zelfrijdende minibussen op en nabij het ESA ESTEC (Europese ruimtevaart organisatie) terrein in Noordwijk uit te voeren. Een dergelijke pilot kan de bereikbaarheid van het ESA ESTEC terrein verbeteren en daarmee de economische ontwikkeling van de regio. Daarnaast draagt een proef bij aan de kennisontwikkeling op het gebied van zelfrijdende voertuigen en de potentiële kansen hiervan als aanvulling in het openbaar vervoer. Om deze reden is besloten om samen met de gemeente Noordwijk, ESA ESTEC, Arriva (concessiehouder Zuid-Holland Noord), Rebel Automated Shuttles en Future Mobility Network een intentieverklaring te ondertekenen. Met deze intentieverklaring zeggen de betrokken partijen, waaronder de provincie, toe zich in te zullen spannen een dergelijke proef te realiseren.

Type besluit: GS-vergadering