Terugblik coalitieperiode 2015-2019

Datum besluit: 18 december 2018


Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten de 'Terugblik op coalitieperiode 2015-2019' aangeboden. Het college evalueert in de Terugblik, samen met haar partners, de inzet voor een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Een drietal onderzoeken zijn uitgevoerd door externe bureaus, die verschillende type partners in de provincie bevraagd hebben. Daarnaast heeft Gedeputeerde Staten bij wijze van zelfevaluatie ook een eigen rapportage opgesteld. Uit de onderzoeken blijkt dat de bestuursstijl van 'de uitgestoken hand' door de samenwerkingspartners wordt gewaardeerd. Dit is een belangrijke impuls geweest om in Zuid-Holland concrete resultaten te boeken deze collegeperiode. Tegelijkertijd nodigen die partners de provincie uit om vaker richtinggevend te zijn. Daar waar een alliantie gekoesterd, aangepast of opgezet moest worden, heeft Gedeputeerde Staten dat gedaan. Uit de onderzoeken blijkt dat dit gewaardeerd wordt en óók dat we daarin nog meer lef en fierheid mogen tonen. De afgelopen jaren heeft de provincie grote en omvangrijke projecten uitgevoerd voor Zuid-Holland: daar is het college trots op. Tegelijk zijn we het met onze partners eens dat het soms wel een tandje sneller mag, willen we de maatschappelijke opgaven en initiatieven uit de samenleving recht doen. De oproep aan het nieuwe college is om met deze ontwikkelingen door te gaan.

Type besluit: GS-vergadering