Bedrijventerreinenbeleid Zuid-Holland - terugblik 2018, vooruitblik 2019

Datum besluit: 18 december 2018


De provincie wil met haar bedrijventerreinenbeleid werken aan vitale, toekomstbestendige bedrijventerreinen. Die zijn cruciaal voor de Zuid-Hollandse economie en samenleving. Ruim 30% van de banen en 35% van de economie in Zuid-Holland zit op bedrijventerreinen. Hoewel het provinciale bedrijventerreinenbeleid nog goed overeind staat, is de dynamiek op het dossier hoog. Denk aan de druk vanuit de woonopgave om bedrijventerreinen te transformeren naar woon(-werk)gebieden. Maar ook ontwikkelingen als energietransitie, duurzaamheid, circulariteit, digitalisering en technologie die in hoog tempo neerslaan op bedrijventerreinen. Daarom wil de provincie het bedrijventerreinenbeleid opfrissen. In deze notitie staan aanbevelingen voor mogelijke bijstelling van het beleid en/of de inzet van instrumenten. Bijvoorbeeld voor regionale afstemming om te komen tot een goede vraag-aanbodbalans, het formuleren van uitgangspunten voor compensatie bij (plannen voor) transformatie van bedrijventerreinen en de rol die bedrijventerreinen kunnen spelen bij een circulaire economie.

Type besluit: GS-vergadering