Uitvoeringsbesluit HOV/R-net DAV buscorridors FAse 1 no-regretmaatregelen

Datum besluit: 13 februari 2018


De provincie wil de komende jaren fors investeren in maatregelen om hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en R-net te introduceren in het gebied Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV). Aanleiding hiervoor is de start van een nieuwe OV-concessie in het gebied eind 2018/begin 2019. De provincie neemt maatregelen om de snelheid en betrouwbaarheid van de bussen te verbeteren, zoals de aanleg van invoegstroken, busstroken en de aanpassing van verkeerslichten. Er worden nieuwe haltes en haltevoorzieningen aangelegd om het comfort voor de reizigers te verhogen. Ook worden fietsenstallingen geplaatst en fietspaden aangelegd zodat het voor reizigers makkelijker wordt om van en naar de HOV-haltes te reizen. Gedeputeerde Staten hebben besloten om Provinciale Staten te vragen hierover een uitvoeringsbesluit te nemen.

Type besluit: GS-vergadering