Advies over wijziging luchthavenregeling voor helikopters aan de Spoorlaan in Den Haag

Datum besluit: 16 januari 2018


De luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven aan de Spoorlaan in Den Haag is op 14 oktober 2015 vastgesteld door Provinciale Staten, maar zal pas op 18 januari 2018 in werking treden. Omdat de luchthavenregeling vervalt op 1 april 2018, en per die datum uitvoering dient gegeven te zijn aan een tweetal moties van Provinciale Staten, is een nieuwe afweging nodig over de uitvoering van deze moties en de vervaldatum van de luchthavenregeling. Provinciale Staten worden om advies gevraagd over het wijzigen van de vervaldatum voor de luchthavenregeling. Gedeputeerde Staten zijn namelijk per 30 augustus 2017 bevoegd gezag geworden voor het vaststellen van luchthavenregelingen. Als gevolg hiervan vindt vaststelling van de gewijzigde luchthavenregeling plaats door Gedeputeerde Staten in plaats van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten vragen advies aan Provinciale Staten om dit advies te kunnen betrekken in de besluitvorming vóór 1 april 2018.

Type besluit: GS-vergadering