Randvoorwaarden Waste to Chemistry (uitwerking Amendement 570)

Datum besluit: 16 januari 2018Op 31 mei hebben Provinciale Staten besloten maximaal € 7.500.000,-- bij te dragen aan het project Waste to Chemistry, in de vorm van een lening. Als uitwerking van amendement 570 bij voornoemd besluit worden nu de randvoorwaarden voor de lening voor het project Waste to Chemistry, ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten.

Een privaat consortium van het project Waste to Chemistry (WtC) wil een fabriek bouwen in het Rotterdamse havengebied, die afvalstoffen omzet naar duurzame chemische bouwstenen (methanol). De geproduceerde methanol kan vervolgens worden omgezet in onder meer azijnzuur (voor bijvoorbeeld vezels en lijmen), verdikkingsmiddelen en dimethylether (schone drijfgassen). Deze stoffen worden nu nog vrijwel volledig uit fossiele bronnen gemaakt. De geplande fabriek biedt hiervoor een duurzaam alternatief en levert een bijdrage aan de transitie naar circulaire economie.

De innovatieve grondstoffenfabriek is gebaseerd op een technologie van het Canadese bedrijf Enerkem. Het gaat hier om de introductie van een nieuwe technologie die voor het eerst op een commerciële schaal op een ander continent wordt geïmplementeerd. Hiervoor moet een hele nieuwe waardeketen en markt worden ontwikkeld, wat om samenwerking van meerdere partijen vraagt. De provincie Zuid-Holland werkt in de projectuitwerking samen met publieke (Gemeente Rotterdam, het ministerie van Economische zaken en Klimaat en Innovation Quarter) en private partijen (AkzoNobel, AirLiquide, Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam).

De indicatieve totale projectomvang bedraagt ongeveer € 180.000.000,--. De publieke partijen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland, ondersteunen de ontwikkeling en werken een gezamenlijk plan uit voor hun financiële bijdrage aan het project. Het grootste deel van de totale investering wordt door de private partijen gedragen.

Type besluit: GS-vergadering