Aangepast woningbouwprogramma subregio Voorne-Putten

Datum besluit: 10 juli 2017


Door Voorne-Putten is aan Gedeputeerde Staten een aangepast woningbouwprogramma aangeboden. Gedeputeerde Staten stemmen in met de in het programma opgenomen woningbouwplannen in de categorie uitvoerbare plannen (categorie 1), met uitzondering van de plannen voor de periode na 2020. Dit laatste heeft te maken met het proces binnen de gehele regio Rotterdam (inclusief Voorne-Putten) om in november van dit jaar tot nieuwe regionale woningbouwafspraken te komen.

Type besluit: GS-vergadering