Reactieve aanwijzing DOS-2018-0004973 Gemeente Rotterdam VBP Buitengebied Hoek van Holland

Datum besluit: 10 juli 2018


De provincie heeft een reactieve aanwijzing gegeven op enkele onderdelen van het bestemmingsplan ‘Hoek van Holland – Buitengebied’ van de gemeente Rotterdam. Het bestemmingsplan maakt de omzetting van voormalige agrarische bedrijfswoningen naar burger- en plattelandswoningen mogelijk in het glastuinbouwgebied van Hoek van Holland. De provincie is het daar niet mee eens, omdat het gebied is aangewezen als glastuinbouwgebied. Alleen glastuinbouwbedrijven en voorzieningen die daaraan bijdragen zijn toegestaan. Doorontwikkeling en modernisering van het gebied is van economisch belang, en de bestemmingswijziging staat dat in de weg. Daarom heeft de provincie deze onderdelen uit het bestemmingsplan geschrapt met de reactieve aanwijzing.

Type besluit: GS-vergadering