Bestuursovereenkomst Samenwerking PZH-MRDH 2018

Datum besluit: 3 juli 2018


Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland vernieuwen de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken uit 2016 om hun samenwerking en partnerschap verder te versterken. Het belangrijkste onderdeel is dat partijen de huidige constructieve samenwerking voortzetten, waarbij bestuurders over en weer elkaars overleggen of vergaderingen bijwonen. De ambtelijke samenwerking wordt verder gestroomlijnd en zal aansluiten bij de bestuurlijke samenwerking. Daarvoor wordt onder meer een samenwerkingsagenda met strategische regionale verkeers- en vervoeronderwerpen opgesteld.

Type besluit: GS-vergadering