Partnershipsovereenkomst Smart Shipping

Datum besluit: 18 juni 2018De provincie Zuid-Holland gaat zich samen met Rijkswaterstaat inzetten voor betere kennis- en innovatie uitwisseling, om zo van elkaar te leren bij het verbeteren van de toekomstmogelijkheden van de binnenscheepvaart. Op 20 juni 2018 ondertekent gedeputeerde Janssen daartoe de ‘Partnershipovereenkomst Smart Shipping' waarin afspraken zijn vastgelegd over de wijze waarop de kennis- en innovatie uitwisseling uitgevoerd gaat worden. De komende jaren wordt de logistiek op het water steeds slimmer en autonomer. Smart Shipping stimuleert het slimmer, veiliger en efficiënter varen om competitief te blijven met andere vervoersbranches. In 2018 ligt de focus op het invullen van de thema’s smart ship, smart logistics & smart infrastructure en het aangaan van partnerschappen op deze thema’s zodat Nederland klaar is voor de volgende generatie scheepvaart. De provincie Zuid-Holland is de eerste partij die formeel een partnerschap aangaat met Rijkswaterstaat.

Type besluit: GS-vergadering