Beantwoording Statenvragen 3410 verantwoordingsdag 23 mei 2018 - Wonen en Voorzieningen

Datum besluit: 26 juni 2018


Tijdens de Zuid-Hollandse dag van de Verantwoording 2018 zijn vragen gesteld met betrekking tot wonen en voorzieningen. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen als Statenvragen behandeld en beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering