Uitwerking motie 764 aantrekkelijkheid bushaltes

Datum besluit: 20 maart 2018In de vergadering van 8 november jongstleden namen Provinciale Staten motie 764 “aantrekkelijkheid bushaltes” aan. Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) hebben inmiddels deels voorzien in de beantwoording van deze motie. Samenvattend blijkt zowel de toegankelijkheid als aantrekkelijkheid van onze haltes sterk te verschillen per wegbeheerder, er is hier winst te behalen. Het aanpassen van al onze haltes in de lijn van ons R-net programma blijkt echter te kostbaar. Om toch op een effectieve manier in te zetten op een verbeterde haltekwaliteit, is maatwerk nodig. Begin mei wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar wegbeheerders,
vervoerders en anderen worden uitgenodigd mee te denken over de toekomst van haltekwaliteit. Naar aanleiding van deze bijeenkomst, een challenge die is uitgeschreven in het Startup in Residence programma en gesprekken die aan worden gegaan met wegbeheerders, willen GS
voor de najaarsnota 2018 komen met een concreet verbeterplan.

Type besluit: GS-vergadering