Wijziging vervaldatum luchthavenregeling voor helikopters aan de Spoorlaan in Den Haag

Datum besluit: 20 maart 2018


De luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven aan de Spoorlaan in Den Haag is op 14 oktober 2015 vastgesteld door Provinciale Staten, maar is pas op 20 januari 2018 in werking getreden. Omdat de luchthavenregeling vervalt op 1 april 2018, en per die datum uitvoering dient gegeven te zijn aan een tweetal moties van Provinciale Staten, is een nieuwe afweging nodig over de vervaldatum van de luchthavenregeling. Het wijzigen van de vervaldatum komt ten goede aan de representativiteit van de evaluatie (motie 570) en is daarmee van belang voor de onderbouwing van een eventueel te nemen verlengingsbesluit.

Type besluit: GS-vergadering