Samenwerkingsovereenkomst Accelerating Circular Economy Zuid-Holland (ACCEZ)

Datum besluit: 27 maart 2018


De provincie Zuid-Holland wil de overgang naar een circulaire economie versnellen. Daarom lanceert de provincie het kennis- en innovatieprogramma ACCEZ: Accelerating Circular Economy Zuid-Holland. ACCEZ stimuleert de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven en wordt hét kennisloket voor de circulaire economie. ACCEZ is een initiatief van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Delft University of Technology, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Wageningen University & Stichting Wageningen Research en VNO-NCW West. De provincie gaat voor ACCEZ met deze partijen een formele samenwerking aan. Op 5 april 2018 vindt het lanceringsevenement van ACCEZ plaats. Daar zullen de partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Gedeputeerde Bom-Lemstra zal de samenwerkingsovereenkomst namens de provincie ondertekenen.

Type besluit: GS-vergadering