Beantwoording motie M 531, begroting 2015

Datum besluit: 27 maart 2018


In een motie van het lid van de SP mw. Van Aelst is het college verzocht om onderzoek te doen naar de effecten van het samenvoegen van de drie provinciale concessiegebieden van het openbaar vervoer. Adviesbureau Ecorys heeft dit onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de er geen vervoerkundige argumenten zijn om tot samenvoeging van de drie Zuid-Hollandse gebiedsconcessies te komen. Andere overwegingen (kosten, economische schaalgrootte, beheer, lerend vermogen) geven een aantal voor- en nadelen, maar dat leidt niet tot een overtuigend kostenvoordeel van samenvoeging. De grenzen tussen de drie Zuid-Hollandse concessies onderling zijn vooral vervoerkundig gekozen. Er is relatief weinig reizigersbusvervoer tussen deze drie gebieden vanwege de natuurlijke grenzen. Tussen de Zuid-Hollandse concessies en het gebied van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is er wel veel overlap in reizigersverkeer. Het merendeel van de personen die vanuit een Zuid-Hollandse concessie frequent concessie-overschrijdend reizen, doet dat van en naar de regio’s Rotterdam en Haaglanden.

Type besluit: GS-vergadering