Beantwoording schriftelijke vragen 3371 D66 - Verkeersveiligheid fietspad N206 Stompwijk

Datum besluit: 27 maart 2018In het antwoord op de schriftelijke vragen 3371 van de D66 wordt aangegeven dat de provincie bij de nadere uitwerking van de snelfietsroute Zoetermeer-Leiden gaat bekijken of deze route een aantrekkelijk alternatief kan vormen voor fietsers op het huidige smalle fietspad langs de N206 aan de noordkant van Stompwijk.

Type besluit: GS-vergadering