Aanpassen Organisatieregeling

Datum besluit: 27 maart 2018


Gedeputeerde Staten hebben de Organisatieregeling Opgavegericht werken 2018 vastgesteld. Deze vervangt de Regeling uit 2017. Het document beschrijft de organisatiewaarden en organisatieprincipes. Aanpassing vindt tenminste eenmaal per jaar plaats, of vaker, als er belangrijke vernieuwingen zijn afgesproken die de tekst van de Organisatieregeling raken. De genoemde wijzigingen betreffen met name de doorontwikkeling van opgave gericht werken en veranderelementen die structureel in de organisatie worden doorgezet (bv. opdrachtgeverschap, gebiedsgericht werken, expertisecentra, managementontwikkeling).

Type besluit: GS-vergadering