Brief aan VNO NCW inzake N211 Wippolderlaan

Datum besluit: 6 maart 2018


Via de Statencommissie Verkeer en Milieu hebben Gedeputeerde Staten op 29 november 2017 een brief ontvangen van VNO NCW West waarin zij hun zorgen delen over de vertraging die de aanpassing van de N211 Wippolderlaan oploopt. Gedeputeerde Staten begrijpen de zorg en erkennen de economische betekenis van de Greenportsector bij het afwegen van de belangen. Zodra er een definitieve keuze is gemaakt zullen Gedeputeerde Staten VNO NCW West nader informeren over het te volgen proces en de planning.

Type besluit: GS-vergadering