Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Steekterbrug met gemeente Alphen a/d Rijn en behandelvoorstel motie 777 Modalshift Groene Hart

Datum besluit: 6 maart 2018


De Steekterbrug in de N207 bij Alphen aan den Rijn wordt vervangen door een nieuwe brug, die voldoet aan de technische en functionele eisen van deze tijd. Het ontwerp van de nieuwe brug zal de toekomstige gemeentelijke centrumring mogelijk maken. Mede daarom draagt de gemeente Alphen aan den Rijn bij aan de kosten van het project Steekterbrug. Op 20 december 2017 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland ingestemd met de start van de realisatiefase. De afspraken tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn om deze realisatie mogelijk te maken worden nu vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Type besluit: GS-vergadering