Analyse conceptjaarrekeningen 2017 van de provinciale publieke verbonden partijen

Datum besluit: 15 mei 2018De provincie neemt deel in verbonden partijen. Om aan de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten invulling te kunnen geven worden daarvoor de conceptjaarrekeningen 2017 van de zeven provinciale publieke verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) aangeboden.Tevens ontvangt PS (Provinciale Staten) hierbij een analyse van deze (concept)jaarrekeningen met een korte verklaring van de verschillen ten opzichte van de begrotingen van deze partijen van het betreffende jaar.

Type besluit: GS-vergadering