Beantwoording schriftelijke vragen 3387 (PvdA, D66) Fiets

Datum besluit: 22 mei 2018


Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen 3387 van de PvdA en D66 met betrekking tot Fiets beantwoord. In de beantwoording wordt ingegaan op de maatregelen die nodig zijn om het aantal fiets-verkeersdoden terug te dringen, de verkeerseducatie gericht op de elektrische fietsers via het ROV-programma en de mogelijkheden om de fietsveiligheid op bestaande fietspaden te verbeteren. Daarnaast wordt via de Uitvoeringsagenda Samen verder fietsen gewerkt aan uitvoering van snelfietsroutes via het programma Beter Benutten Vervolg. Dit past binnen de doelen van het provinciaal fietsbeleid zoals vastgelegd in het Fietsplan 2016-2025 om de verkeersveiligheid en het comfort van fietsers in Zuid-Holland te verbeteren.

Type besluit: GS-vergadering