Beslissing op bezwaar inzake het besluit van 26 maart 2018 tot opleggen van een last onder dwangsom aan een agrarisch bedrijf in de gemeente Zuid-Plas, met betrekking tot het niet vergund verwerken van kaas

Datum besluit: 13 november 2018


Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van een agrarisch bedrijf in de gemeente Zuidplas tegen een opgelegde last onder dwangsom ongegrond verklaard en met tekstuele aanpassingen in stand gelaten. Dit is overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat bleek dat het bedrijf kaas verwerkt voor menselijke consumptie, zonder dat het daarvoor een vergunning heeft. Bovendien is deze activiteit in strijd met het bestemmingsplan. De last onder dwangsom moet ervoor zorgen dat het bedrijf de overtreding beëindigt. Het bedrijf heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De onafhankelijke bezwarencommissie oordeelde vervolgens dat de genoemde bedrijfsactiviteit inderdaad niet is vergund en dat geen uitzicht is op legalisatie omdat de activiteit strijdig is met het bestemmingsplan.

Type besluit: GS-vergadering