Convenant Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte

Datum besluit: 13 november 2018


De provincie heeft het Convenant Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte tussen Shell Nederland B.V. en consortiumpartners TNO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, EBN, gemeente Rijswijk en de provincie medeondertekend. Shell huist nu in Kessler Park te Rijswijk maar zal deze locatie op termijn verlaten. Er ligt een voorstel een deel van hun gebouw met unieke onderzoeksfaciliteiten te benutten als open innovatiecentrum voor aardwarmte (geothermie). Onderzoeksinstellingen kunnen hiermee besparen op allerlei lopende en geplande onderzoeken en versneld onderzoeken starten als ze van deze faciliteiten gebruik kunnen maken. Het innovatiecentrum past goed in de intentie van de provincie en gemeente om het Kessler Park om te bouwen tot een (Energie)campus in Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering