Reactie op advies van RODAV over het Beleidskader personenvervoer over water Rotterdam-Drechtsteden

Datum besluit: 13 november 2018Het Reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RODAV) heeft op verzoek van de provincie advies gegeven op het Beleidskader personenvervoer over water Rotterdam - Drechtsteden. Gedeputeerde Staten geven via een brief een reactie op dit advies aan het RODAV. Daarnaast worden dit advies van het RODAV en de reactie op dit advies van Gedeputeerde Staten ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering