Handelingskader provinciaal strategisch grondbezit en strategische grondaankopen

Datum besluit: 20 november 2018


Op 20 november 2018 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het “Handelingskader provinciaal strategisch grondbezit en strategische grondaankopen” als vervanging van het Uitvoeringsbesluit Strategische Aankopen (USA) vastgesteld. Dit handelingskader omschrijft de randvoorwaarden waaronder grond (al in eigendom bij de provincie) als strategisch zal worden aangemerkt alsmede welke grond strategisch kan worden aangekocht.

Type besluit: GS-vergadering