Afronding twee (financiële) geschillen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Datum besluit: 27 november 2018


Door de bemiddeling van twee externe adviseurs zijn twee financiële geschillen tussen de gemeente Bodegraven Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland opgelost.

Type besluit: GS-vergadering