Beantwoording Statenvragen 3449 van GroenLinks over bereikbaarheid Hoeksche Waard

Datum besluit: 27 november 2018


Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen 3449 van de heer Potjer (GroenLinks) met betrekking tot de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard beantwoord. In de beantwoording gaan GS in op de gestelde vragen over diverse modaliteiten en knelpunten in de infrastructuur in de Hoeksche Waard.

Type besluit: GS-vergadering