Beantwoording Statenvragen 3453 van de SP over "Onderhoud materieel Arriva DAV concessie"

Datum besluit: 27 november 2018Gedeputeerde Staten hebben op 27 november 2018 de beantwoording van de Schriftelijke vragen 3453 van de SP over het onderhoud van het materieel van Arriva in de concessie DAV (Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) vastgesteld. Gedeputeerde Staten vinden het onwenselijk dat ritten uitvallen. Zeker als er geen alternatieven worden aangeboden of als de informatie aan de reizigers ontoereikend is. In het gesprek hierover heeft Arriva toegegeven dat in de maanden januari tot en met oktober 2018 iets vaker dan in de afgelopen jaren ritten zijn uitgevallen door mankementen aan de bussen en treinen. Doordat de bussen en treinen ouder worden neemt het aantal mankementen toe. Er is er nooit sprake van veiligheidsproblemen met de rijdende bussen en treinen. Arriva doet haar uiterste best om het onderhoud van de bussen en treinen op orde te houden en de kwaliteit te waarborgen tot 9 december 2018 wanneer de nieuwe vervoerder Qbuzz gaat rijden in de concessie.

Type besluit: GS-vergadering