Voortgang oeververvanging Rijn-Schiekanaal nabij Delftweg Zuid te Rijswijk

Datum besluit: 27 november 2018De oever van het Rijn-Schiekanaal bij Rijswijk dient vervangen te worden. De bestaande oeverconstructie is technisch aan het einde van zijn levensduur. In de gemeente Rijswijk voldoet de vaarwegbreedte op twee locaties niet aan de Uitvoeringsregeling vaarwegenprofielen Zuid-Holland 2015. In de Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen Zuid-Holland 2015 zijn richtlijnen opgenomen voor gewenste vaarwegbreedtes. In het hoofdlijnenakkoord van de gemeente Rijswijk staat dat zij tegen de verbreding van het Rijn-Schiekanaal zijn. De oever van het Rijn-Schiekanaal bij de Delftweg Zuid wordt, om de constructieve veiligheid te waarborgen vervangen maar niet verbreed. Het rechttrekken van het Rijn-Schiekanaal nabij Vlietzigt wordt uitgevoerd conform de eerder gezamenlijk met de gemeente Rijswijk gemaakte plannen.

Type besluit: GS-vergadering