Evaluatie subsidieregeling en boekjaarsubsidies Cultuur en Erfgoed

Datum besluit: 16 oktober 2018


De provincie levert een bijdrage aan het beschermen, benutten en beleefbaar maken van cultureel erfgoed. Via vier subsidieregelingen en drie begrotingssubsidies worden instellingen en gemeenten in staat gesteld aan deze doelstelling bij te dragen. De provincie heeft nu deze subsidieregelingen en begrotingssubsidies geëvalueerd. Het Tympaan Instituut heeft hiervoor de informatie verzameld. Over het algemeen kan gesteld worden dat de regelingen en begrotingssubsidies bijdragen aan de realisatie van het provinciaal beleid.

Type besluit: GS-vergadering