Implementatie amendement 578 'Verlaging kilometertarief OV'

Datum besluit: 16 oktober 2018


Op 8 november 2017 is in Provinciale Staten Staten amendement 578 aangenomen. Op grond van dit amendement is zowel in 2018 als in 2019 € 3,5 miljoen gereserveerd voor verlaging van openbaar vervoer kilometertarieven naar minimaal het prijspeil van 2015. Op 16 mei jl. hebben de Staten gekozen op welke wijze dit amendement uit te voeren. Met deze brief worden de Staten geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de implementatie van dit amendement.

Type besluit: GS-vergadering