Beantwoording schriftelijke vragen 3438 van de PVV - Duidelijkheid inzake gebruikt beton in Zuid-Hollandse tunnels en andere kunstwerken

Datum besluit: 2 oktober 2018


De provincie heeft op dit moment geen operationele tunnels in beheer. In het contract van de RijnlandRoute – waarvan een nog te boren tunnel tussen de A4 en de A44 deel uitmaakt – is geen betonmengsel voorgeschreven; de opdrachtnemer moet een betonmengsel samenstellen dat voldoet aan de eisen van brandwerendheid en hij moet aantonen dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. In 2017 zijn proeven uitgevoerd op de betonsegmenten van de boortunnel, waaruit bleek dat deze voldoende tegen brand bestand zijn. Daarnaast lopen brandproeven ten behoeve van beton dat voor delen van de tunnel ter plekke wordt gestort en voor het aquaduct en de wanden van de verdiepte ligging. Voor de RijnlandRoute is reeds aangetoond dat het beton van het geboorde deel voldoet aan de eisen. Een extra hitteschild is bij de RijnlandRoute dan ook niet aan de orde.

Type besluit: GS-vergadering