Reactie op inspraak van de heer Smits in commissievergadering Ruimte en Leefomgeving 05-09-2018 met betrekking tot ruimtelijke kwesties in de gemeente Sliedrecht

Datum besluit: 2 oktober 2018


Naar aanleiding van het inspreken van dhr. Smits in de commissievergadering Ruimte en Leefomgeving op 5 september 2018 geven Gedeputeerde Staten een schriftelijke reactie aan Provinciale Staten op de inspraak. In deze reactie gaan Gedeputeerde Staten in op enkele ruimtelijke kwesties in de gemeente Sliedrecht. De conclusie van Gedeputeerde Staten luidt dat deze ruimtelijke kwesties niet in strijd zijn met provinciale regels.

Type besluit: GS-vergadering