Beantwoording Statenvragen 3440 (VVD, CDA) Ruimtelijke reservering tramtrace/ontbreken van HOV van Rotterdam naar Ridderkerk

Datum besluit: 30 oktober 2018


De afgelopen jaren is er discussie geweest over het verbeteren van de OV-verbinding tussen Rotterdam en Ridderkerk door middel van een tramverbinding. Voor deze tramverbinding is door de provincie een ruimtelijke reservering opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit. Op lokaal politiek niveau en door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is in 2017 besloten af te zien van de aanleg van de tramverbinding. De provincie is echter nog niet overtuigd van het schrappen van de ruimtelijke reservering. Het initiatief is aan de MRDH en de gemeente Ridderkerk gegeven om een toekomstvisie van het Openbaar Vervoer (OV) op te stellen voor dit gebied om hierover een afgewogen besluit te kunnen nemen. In het kader van hun verantwoordelijkheid voor het OV in dit gebied hebben MRDH en de gemeente Ridderkerk gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld om begin 2019 tot een dergelijke visie te komen. Indien uit de aangekondigde visie blijkt dat de ruimtelijke reservering niet nodig is voor goed openbaar vervoer tussen Rotterdam en Ridderkerk, dan kan de reservering worden heroverwogen.

Type besluit: GS-vergadering