Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor een speelgoedzaak in Zoeterwoude-Rijndijk en verzoek voorlopige voorziening

Datum besluit: 30 oktober 2018


Gedeputeerde Staten hebben besloten bezwaar te maken tegen een omgevingsvergunning die de gemeente Zoeterwoude heeft afgegeven. Die omgevingsvergunning maakt het mogelijk dat een speelgoedzaak zich vestigt op de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude-Rijndijk. Dergelijke reguliere detailhandel mag zich volgens de provinciale Verordening Ruimte alleen vestigen in stads- en dorpscentra, en dat is hier niet het geval. Op die manier wil de provincie dat stads- en dorpscentra levendig blijven. Tegelijkertijd met het bezwaar doen Gedeputeerde Staten ook een verzoek aan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Op die manier kan de speelgoedzaak zich niet, vooruitlopend op een uitspraak over het bezwaar, alvast vestigen in het beoogde pand.

Type besluit: GS-vergadering