Ontwerp Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer N434 en overeenkomst met de Staat

Datum besluit: 9 oktober 2018


Het project RijnlandRoute bestaat uit een nieuwe provinciale weg, de N434, tussen de A4 en A44 bij Leiden. Deze weg bestaat grotendeels uit een tunnel en een verdiepte ligging. Om een optimale doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te waarborgen is het van belang dat het beheer van de nieuwe provinciale weg met tunnel en de bestaande rijkswegen in één hand komt te liggen. Daarom wordt Provinciale Staten voorgesteld de Verordening uitsluitend recht weg- en tunnelbeheer N434 vast te stellen waarin aan de Staat, feitelijk aan Rijkswaterstaat, het uitsluitend recht wordt verleend het weg- en tunnelbeheer van de N434 uit te voeren. In de overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 zijn de werkafspraken vastgelegd tussen de provincie en Rijkswaterstaat over het weg- en tunnelbeheer.

Type besluit: GS-vergadering