Beantwoording Statenvragen 3422 van GroenLinks m.b.t. onvrede over verlengde Bentwoudlaan

Datum besluit: 25 september 2018


GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het signaal dat er inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn die ontevreden zijn over de verkeerssituatie op en rond de hefbrug in Boskoop, de luchtkwaliteit, de veiligheid en de gebrekkige doorstroming van het verkeer. Volgens hen biedt de eventuele aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan geen oplossing hiervoor en evenmin voor de verkeerssituatie “ten westen van de Gouwe”. In de beantwoording wordt aangegeven dat het college het probleem bij Boskoop begrijpt. De economie is goed, er worden veel huizen bijgebouwd zonder nieuwe ontsluitingswegen, meer verkeer erbij en het verkeer loopt vast. Eerdere onderzoeken hebben inzicht gegeven dat er geen eenvoudige oplossing is, daarom is het belangrijk om met de regio te kijken wat de beste oplossing is. Als eerste stap om de verkeers- en leefbaarheidsproblemen op te lossen is in april jl. het Uitvoeringsbesluit N207 Zuid vastgesteld voor de Verlengde Bentwoudlaan. De situatie en het knelpunt in Boskoop is deels lokaal en deels bovenlokaal. Samen met de gemeente en de regio kijken we binnen de Programmatische Aanpak Gouwe naar een vervolgstappen op de Verlengde Bentwoudlaan.

Type besluit: GS-vergadering