Beslissing op bezwaar van een handels- en verpakkingsbedrijf in Bruinisse tegen de opgelegde last onder bestuursdwang d.d. 13 november wegens het vissen in een verboden gebied

Datum besluit: 16 april 2019


Aan een handels- en verpakkingsbedrijf is een last onder bestuursdwang opgelegd. Het bedrijf vist in strijd met zijn vergunning, afgegeven op grond van de Wet natuurbescherming, in een verboden gebied van het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak. Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen deze last onder dwangsom. Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie verklaren Gedeputeerde Staten de bezwaren van bezwaarmaker gegrond en herroepen de last onder bestuursdwang.

Type besluit: GS-vergadering