Steunverklaring in de bezwaarprocedure van Hoeve Stein tegen het besluit van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Datum besluit: 16 april 2019


Op 16 april 2019 hebben Gedeputeerde Staten besloten tot het afgeven van een steunverklaring ten behoeve van het door V.O.F. Hoeve Stein (Hoeve Stein) te Reeuwijk ingediende bezwaarschrift tegen een besluit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Op grond van dit besluit beschikt Hoeve Stein over minder mestrechten dan zij nodig heeft voor een rendabele bedrijfsvoering van waaruit 200 hectare van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in polder Oukoop wordt beheerd. Gedeputeerde Staten hechten belang aan het afgeven van de steunverklaring vanwege haar sterke betrokkenheid bij Hoeve Stein vanwege de rol die Hoeve Stein vervult als beheerder van een deel van het NNN en als geslaagd voorbeeld van een natuurinclusieve veehouderij.

Type besluit: GS-vergadering