Stand van zaken rond de voortgangsrapportage Hoogwaardig Openbaar Vervoer Rotterdam-net HOV R-net

Datum besluit: 2 april 2019


In de Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 september 2018 is een voortgangsrapportage inzake HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) en Rotterdam-net toegezegd. Middels deze brief worden Provinciale Staten op de hoogte gesteld van de stand van zaken van deze voortgangsrapportage. Het doel van de voortgangsrapportage is het verkrijgen van inzicht in gegevens op het gebied van onder andere vervoerprestaties, betrouwbaarheid, comfort, klanttevredenheid en kwaliteit van en voorzieningen op haltes. Om tot een volledige en representatieve voortgangsrapportage te komen, zijn wij met vervoersautoriteiten in andere regio’s in overleg om te komen tot een gezamenlijke monitoring van R-net. De uiteindelijke rapportage zal halverwege het jaar met de Staten gedeeld worden.

Type besluit: GS-vergadering