Beantwoording Statenvragen 3495 Partij van de Arbeid over Rozenburg

Datum besluit: 9 april 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van schriftelijke vragen van de Partij van de Arbeid over de eventuele bedreiging van de natuur op de landtong Rozenburg door de bouw van een distributiecentrum. In de beantwoording wordt aangegeven dat de plannen voor de landtong een lange voorgeschiedenis kennen waarbij het altijd al de bedoeling is geweest natuur en economie naast elkaar te versterken. Als een planinitiatief past in het in 2013 door de gemeente Rotterdam daartoe vastgestelde bestemmingsplan, dat inmiddels onherroepelijk is, dan kan de gemeente zonder betrokkenheid van de provincie een omgevingsvergunning afgeven.

Type besluit: GS-vergadering