Definitief Programma van Eisen, Bestek en Nota van Beantwoording Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden

Datum besluit: 9 april 2019


Uiterlijk op 31 december 2021 expireert het huidige contract voor Personenvervoer over Water tussen Rotterdam en Drechtsteden (hierna: “PoW”). Dit contract wordt momenteel uitgevoerd door Aquabus BV, een joint venture van Arriva en rederij Doeksen. Het contract moet eind 2019 opnieuw openbaar zijn aanbesteed om een ruime implementatietermijn voor het nieuwe contract te garanderen.  Het Definitief Programma van Eisen (hierna "PvE") is de vertaling van het provinciale beleid voor dit contract en bevat voorschriften voor de inrichting en uitvoering ervan. Aan de basis van dit Definitief PvE ligt het Beleidskader, dat op 19 december 2018 door PS is vastgesteld.  In de ontwerpfase is het Ontwerp PvE voorgelegd aan het Reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorinchem (RODAG), aan de gemeenten langs de oever van het vaartraject, alsmede aan regionaal samenwerkingsverband Drechtsteden en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De provincie Zuid-Holland streeft ernaar medio november 2019 de winnende inschrijver en het aanbestedingsresultaat bekend te maken.Tevens machtigen GS de Portefeuillehouder voor het ondertekenen van de samenwerkings-overeenkomst tussen Provincie Zuid- Holland en gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, waarin onder andere de bijdrage van 15% aan van Drechtsteden aan de exploitatiebijdrage wordt geregeld.

Type besluit: GS-vergadering