Beantwoording Statenvragen 3575 van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Socialistische Partij m.b.t. Woningnood Haaglanden

Datum besluit: 10 december 2019


Groenlinks, PvdA en SP hebben schriftelijke vragen gesteld over het feit dat het Rijswijkse college van B&W een motie heeft overgenomen om bij nieuw te sluiten prestatieafspraken met woningbouwverenigingen geen taakstellingen meer af te spreken voor nieuwbouw van sociale woningen. Zij vragen naar de gevolgen hiervan voor het realiseren van sociale woningen in de gemeente Rijswijk. Gedeputeerde Staten geven aan dat dit voornamelijk een regionale aangelegenheid is, maar dat zij wel met de voorzitter van de Bestuurlijke Tafel Wonen in gesprek gaan om te borgen dat de gemaakte afspraken in de regio met betrekking tot sociale woningbouw nagekomen zullen worden. Daarnaast zullen GS de inzet van de regio en gemeenten beoordelen bij de nieuwe woningmarktafspraken en indien nodig haar ruimtelijk instrumentarium inzetten.

Type besluit: GS-vergadering