Projectplannen Waterwet inzake Oeververvanging Gouwe fase 2

Datum besluit: 10 december 2019


De westelijke oeverconstructies van de Gouwe zijn voor groot onderhoud ingepland in 2018 en 2019. In dit project wordt in totaal 4323 meter oeverconstructie vervangen, verspreid over vijf locaties aan de westzijde van de Gouwe. Op grond van de Waterwet is de provincie verplicht om voor deze werkzaamheden projectplannen vast te stellen. Deze plannen zijn in een eerdere fase niet vastgesteld gezien er verschil bestaat tussen de technische definitie van 'onderhoud en herstel' en de juridische definitie op basis van de Waterwet. De provincie stelt nu alsnog voor vijf werkvakken een projectplan vast. Bewoners worden middels de omgevingsmanager van het project hierover geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering