Beschikking begrotingssubsidie gemeente Nissewaard project Innovatie Kolkplein Spijkenisse

Datum besluit: 17 december 2019


De Provincie Zuid-Holland streeft naar een rijk vestigingsklimaat en een gezonde economie. Daarbij past het transformeren van leegstaande kantoren en winkelpanden of slecht functionerende bedrijventerreinen naar bijvoorbeeld woningen. Daartoe behoren ook de perifere detailhandelsvestigingen (PDV), zoals woonboulevards. De provincie heeft onderzoek laten doen naar het functioneren van de woonboulevards en op basis van de uitkomsten van het onderzoek met de gemeente Nissewaard gesprekken gevoerd over de mogelijke transformatie van Het Kolkplein naar woningen. Dit moet bijdragen aan een oplossing voor het woningtekort in de regio en aan de revitalisering van het (winkel)centrum van Spijkenisse. De provincie heeft besloten om aan deze transformatie een subsidie te verlenen van € 600.000,--.

Type besluit: GS-vergadering